Kontakt

STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA
z siedzibą: ul. Karola Świerczewskiego nr 80
41-100 Siemianowice Śląskie, Polska

wpisana w Sądzie Rejonowym KATOWICE, Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem: 0000470236, REGON: 302478601