Informacja techniczna 

 Nasze stalowe rury ze szwem produkowane są zgodnie z Europ\ejskimi i Polskimi normami jakości: PN-EN 10296-1:2006 oraz PN-EN 10255:2007. Wszystkie normy są ważną informacją i zawierają informacje dotyczące produkcji rur, oznakowania, i procesy testu; skład chemiczny oraz właściwości mechaniczne; wymiary, ciężar i tolerancje naszych rur stalowych ze szwem.

 Norma PN-EN 10255:2007 określa wymagania okrągłych niestopowych stalowych rur nadających się do spawania i gwintowania i dostarcza wiele opcji wokończeń i powłok. Powleka się rury o średnicy zewnętrznej 10,2 mm do 165,1 mm (1/8 to 6 cali) na dwa sposoby, średni i ciężki, i w trzech typach grubości.

   
 Norma PN-EN 10296-1:2006 określa warunki dostawy dla elektrycznie spawanych rur, spawanych wiązką lasera i spawanych łukiem elektrzycznym o okrągłym przekroju poprzecznym z niestopowych i stopowych stali dla urządzeń mechanicznych i ogólnie inżynierskich zastosowań.

 Zgodnie z normą PN-EN 10255:2007 niestopowe rury stalowe  stosowane są do spawania i gwintowania  i spełniają następujące wymagania:

Skład chemiczny i wlaściwości mechaniczne (zgodne z PN-EN 10255)

 

 Podstawowe wymiary (śrenica zewn. (D), grubość ścianki (T) i masa na 1 metr) wszystkich stalowych rur ze szwem (Średnie, Ciężkie i Lekkie rodzaje rur) i zgodne z normą PN-EN 10255 możesz znależć w załączonym poniżej pliku: 

Rury stalowe ze szwem (zgodne z PN-EN 10255):     

 

 Ponadto korelacja pomiędzy średnicą zewnętrzną, rozmiarem gwintu i nominalna średnicą może być przydatną dla państwa informacją. Dokument poniżej zawiera informacje  o korelacji pomiedzy specyficznymi wymiarem zewnętrznym (D) lub rozmiarem gwintów (R) i nominalną średnicą (DN).

  D, R, DN korelacja (zgodne z PN-EN 10255):          D, R, DN correlation

 Norma PN-EN 10296-1:2006 określa skład chemiczny niestopowych i stopowych stali i określa granice tolerancji dla ich jakości. Takie informacje możecie państwo znaleźć w tabeli poniżej: 

 Skład chemiczny stali maszynowych, w % do masy  (zgodne z PN-EN 10296-1)

  
 

 Norma PN-EN 10296-1 obejmuje więcej gatunków stali i w konsekwencji tego więcej rodzajów rur stalowych niż poprzednie. Niektóre wybrane informacje dotyczące podstawowych wymiarów rury, rodzajów objętych niniejszą normą wymagania przedstawia dokument PDF:

Rury stalowe ze szwem (zgodne z  PN-EN 10296-1): 

 Pragniemy zwrócić państwa uwagę na fakt, że PN-EN jest krajowym standardem, który jest zharmonizowany z Europejską normą (EN) opracowaną przez CEN/CENELEC.