ZASTOSOWANIA

 Oferowane przez nas stalowe rury mają ogromną ilość zastosowań. Najczęściej używane są jako:
     
     
     

 

 

 

 

   

     

 • rury na poręcza ochronne rurowe;
 • rury na słupki;
 • rury do znaków drogowych;
 • rury do barierek ochronnych;
 • rury do barierek przenośnych;
 • rury do blokad parkingowych;
 • rury do stojaków na znaki;
 • rury do ogrodzeń;
 • rury instalacyjne;
 • rury do regałów magazynowych;
 • rury do rusztowań;
 • rury do zadaszeń ulicznych;
 • rury do ławek ulicznych,osiedlowych, parkowych;
 • rury do stojaków na rowery;
 • rury do stojaków koszy ulicznych;
 • rury do balustrad;
 • rury do bram;
 • rury do stojaków reklamowych;
 • rury do konstrukcji;
 • rury do zakładów produkcyjnych;
 • rury w rolnictwie oraz rury do irygacji;
 • rury w przemyśle chemicznym;
 • rury do systemów ppoż;
 • rury do transportu cieczy;
 • rury do transportu wody do spożycia;
 • rury do ogrzewania szklarni;
 • rury do przycisków pod drogami;
 • rury odprowadzania wody z rowów melioracyjnych;
 • rury do przejść dla płazów i drobnych zwierząt;
 • rury osłonowe;
 • rury na pale konstrukcyjne;
 • rury na tunele foliowe;
 • rury na parasole ogrodowe, meble ogrodowe;
 • rury na namioty, stragany;
 • rury na kojce do koni;
 • rury na kojce do psów;
 • rury na kojce do krów;
 • rury na kojce do świń;
 • rury na stelaże konstrukcyjne;
 • rury na stoly;
 • rury na krzesła;
 • rury na uchwyty antenowe;
 • rury na poręcza schodowe;
 • rury na balustrady balkonowe;
 • rury na balustrady tarasowe;
 • rury na ogrzewanie w pieczarkarniach;
 • rury na lampy;
 • rury na wieszaki;
 • rury na huśtawki;
 • rury na bramki sportowe;
 • rury na łóżka szpitalne, wojskowe, więzienne;
 • rury na maszty, maszty telefoniczne;
 • rury na trzepaki osiedlowe;
 • rury na latarnie;
 • rury na wiaty;
 • rury na bilbordy;
 • rury na pomosty wodne;
 • rury na szlabany kolejowe;
 • rury na zagrody dla zwierząt;
 • rury na urządzenia ogrodnicze;
 • rury na odwierty do studni głębinowych;
 • rury na maszyny rolnicze;
 • rury na sprzęt rekreacyjny;
 • rury na sprzęt rehabilitacyjny;
 • rury na konstrukcje dachowe;
 • rury na urządzenia i sprzęt rolniczy;
 • rury na podciągi;
 • rury na podpory;
 • rury na przewierty;
 • rury na kominy;
 • rury na orurowania zakładów produkcyjnych;
 • rury na klatki dla zwierząt;
 • rury na konstrukcje budowlane - szkielety;
 • rury na plansze ogłoszeniowe;
 • rury na sygnalizacje świetlne;
 • rury na wózki, taczki;
 • rury na kolektory;
 • rury na słupy, filary;
 • rury do odprowadzeń klimatyzacji;
 • rury do zraszaczy wodnych;
 • rury na odwodnienia - odprowadzenie wody z kratek.